Bel ons 0515 - 414418

Ventilatie

Gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning (WTW) zorgt voor een gezond en aangenaam klimaat in uw woning. Daarnaast bespaart u veel energie.

Gebalanceerde ventilatie

Gebalanceerde ventilatie is een vorm van mechanische ventilatie waarbij steeds precies de juiste hoeveelheid lucht in een woning continu wordt ververst. Door de hoeveelheid afgezogen binnenlucht exact af te stemmen
op de hoeveelheid verse, schone buitenlucht die wordt toegevoerd, ontstaat er een continu evenwicht (balans).

Gebalanceerde ventilatie van Brink is gecombineerd met warmteterugwinning (WTW).
Warmteterugwinning zorgt ervoor dat de warmte van de afgezogen binnenlucht via een zogenaamde warmtewisselaar wordt overgedragen aan de aangezogen buitenlucht.
Uiteraard zonder dat de beide luchtstromen met elkaar in contact komen.

schone lucht_project_kleinDe vervuilde en vochtige lucht uit badkamer, keuken en toilet gaat dus naar buiten en de warmte blijft binnen. Maar liefst 95% van de warmte die anders verloren zou gaan, blijft dankzij de WTW-unit Renovent HR in uw
woning. Daardoor verbruikt u minder energie en geniet u van meer comfort door gefilterde en dus schonere lucht.

De belangrijkste voordelen van gebalanceerde ventilatie voor u op een rij

  • Vervuilde binnenlucht en vocht worden direct naar buiten afgevoerd.
  • Er wordt continu verse lucht in de slaapkamers en woonkamer gebracht.
  • Er kan altijd met de juiste hoeveelheid lucht geventileerd worden.
  • Door de warmteterugwinning wordt per jaar ca. 400 m3 aardgas bespaard.
  • Doordat er minder gas wordt gebruikt, is een woning met warmteterugwinning milieuvriendelijker.
  • De buitenlucht wordt gefilterd : daardoor is het binnen schoner.
  • Voor mensen met gevoelige luchtwegen is ook het filteren van de allerkleinste stofdeeltjes een letterlijke opluchting. Hiervoor is een hoogwaardig fijnstoffilter beschikbaar. Het fijnstoffilter verwijdert nagenoeg álle vervuiling uit de lucht zoals pollen, stuifmeel, schimmels, tabaksrook en kiemen.

Fijnstoffilter
U kunt kiezen voor een nóg betere filtering met het optionele fijnstoffilter. Dit filter vervangt het onderste standaardfilter. Ideaal voor mensen met gevoelige luchtwegen

Schoonmaken en vervangen van filters

De filters in de WTW-unit moeten regelmatig worden schoongemaakt om een goede werking van het systeem mogelijk te maken. Vooral de eerste weken na oplevering van de woning is dit van groot belang. Als de filters moeten worden schoongemaakt krijgt u een melding op de display van de Renovent HR. Ook gaat het rode lampje op de 3-standenschakelaar branden (optioneel).

Uw toestel dient eenmaal per jaar een controlebeurt te krijgen. Dan moeten ook de filters worden vervangen. Sluit bij voorkeur een onderhoudscontract af met de installateur voor zowel het verwarmingstoestel als het ventilatiesysteem.

filter vervangen_project_klein                 CIMG1931 (2)_project_klein

smerig filter                           schoon filter

Filters bestellen

De standaard filters voor de Renovent hebben wij voor u op voorraad liggen. Het fijnstoffilter kunnen wij voor u bestellen. Bel met 0515-414418 of vul het contactformulier in en de filters worden voor u besteld.

Mag er een raam open?

Ja, als u een gebalanceerd ventilatiesysteemheeft (zoals de Renovent HR WTW-unit) kunt u gerust een raam openzetten. Maar voor een goed geventileerde woning is het niet nodig. Als het in de zomer binnen warm wordt, kan het wél aangenaam zijn om extra te ventileren. Als u in het stookseizoen de ramen openzet wanneer het buiten veel kouder is dan de gewenste binnentemperatuur, kost dat natuurlijk extra energie. De koude buitenlucht moet dan immers worden opgewarmd zonder dat gebruik kan worden gemaakt van WTW

Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.brinkclimatesystems.nl

Frisse lucht

Wat is ventilatie?
Ventilatie is hetzelfde als luchtverversing. Lucht in de woning wordt daarbij vervangen door verse lucht van buiten.

Advies ministerie van VROM
Het ministerie van VROM adviseert om 24 uur per dag goed te ventileren. Zodra u stopt met ventileren is de frisse lucht namelijk al na een half uur verdwenen.

Waarom is goede ventilatie belangrijk
Mensen ademen zuurstof in en koolzuurgas (CO2) uit. In een ruimte die niet of onvoldoende geventileerd wordt, ontstaat langzaam een tekort aan zuurstof en een teveel aan koolzuurgas. Ventilatie zorgt ervoor dat steeds nieuwe, zuurstofrijke lucht van buiten wordt aangevoerd, terwijl de koolzuurrijke binnenlucht wordt afgevoerd. Ventilatie zorgt er ook voor dat de lucht binnen niet te vochtig wordt. Alleen al door de aanwezigheid van mensen in huis neemt de luchtvochtigheid toe. De lucht die we uitademen is namelijk vochtiger dan de lucht die we inademen en zelfs als we niet bewegen transpireren we nog wel een beetje.

Ook dieren en planten in huis zorgen voor een vochtigere lucht. Daarnaast komt er bij dagelijkse activiteiten als koken en douchen extra veel vocht in de lucht. Bij de meeste nieuwe huizen komt er het eerste jaar ook nog eens veel vocht in de lucht omdat de gebruikte bouwmaterialen nog vocht afgeven. Ook uit bouwmaterialen komen schadelijke gassen vrij (o.a. radon) die met een goede ventilatie worden afgevoerd.

Vaak ervaren bewoners de lucht in hun nieuwe woning in vergelijking met hun oude huis als droog. Dit is nu juist het bewijs dat de woning goed wordt geventileerd. Schimmels en huismijten voelen zich prettig in een vochtige, warme omgeving. En juist dat zijn de belangrijkste veroorzakers van allergische reacties als benauwdheid, hoofdpijn en zelfs astma. Vooral kinderen zijn daar extra gevoelig voor. Het kost bovendien veel meer energie om een vochtige woning te verwarmen dan een woning die van binnen droog is.

Een goede ventilatie is dus belangrijk voor de gezondheid én de portemonnee !

Hoe ventileer ik verstandig?
Verstandig ventileren betekent in de eerste plaats altijd – dus 24 uur per dag – ventileren. In de tweede plaats betekent verstandig ventileren de juiste hoeveelheid ventileren, dus niet te weinig, maar ook niet te veel. Wanneer u te weinig ventileert vermindert de kwaliteit van de binnenlucht, wat niet goed is voor uw gezondheid. Te veel ventileren voelt u in uw portemonnee, omdat u in dat geval extra moet verwarmen.

Hoeveel u precies moet ventileren hangt onder andere af van uw aanwezigheid en van uw activiteit.
U kunt zich voorstellen dat u tijdens het gebruik van de badkamer en de keuken extra moet ventileren.

De Renovent HR WTW-unit heeft daarom drie ventilatiestanden:
1. Afwezigheidsstand (laagstand)
2. Aanwezigheidsstand (middenstand)
3. Koken/douchestand (hoogstand)

Deze drie standen vindt u ook terug op de 3-standenschakelaar in bijvoorbeeld de keuken of de badkamer. Belangrijk is in ieder geval dat het toestel altijd aan staat!

Renovent-tekening_project_groot

LEGENDA

1. Lucht naar woning
2. Lucht naar buiten
3. Lucht uit woning
4. Lucht van buiten
5. Filters
6. Warmtewisselaar
7. Regelprint
8. Display
9. Gelijkstroomventilatoren voor constant volume
10. Condensafvoer

 

Bel 0515 - 41 44 18 of kom langs voor een afspraak